Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Atmosféra

- vzdušný obal Země
- z ř. Atmos = pára, k Zemi připoutána gravitací
- směs plynných, tekutých a pevných částic

funkce: - zajišťuje rozptýlení slun. záření – nepřehřívá se zem.povrch ve dne, zamezuje unikání tepla
v noci, ochranný obal země před škodlivým zářením

solární konstanta - množství energie, která dopadne na horní vrstvu atmosféry, část pohltí země, část se vrací do
kosmu

Chem složení: konstantní, mění se pouze poměr
N -78%, O2 – 21%, vzácné plyny – argon, neon, helium, krypton, xenon

Plynné složení:

Dusík – vz. při vulkan. Činnosti, antropogenně, při rozkladu organismů
Kyslík – nezbytný pro život, vz.při fotosyntéze, 2/3 suchozemské r./ 1/3mořské
- spotřeba při dýchání, oxidačních procesech
Ozón – O3 pohlcuje ultrafialové záření – zhoubné pro život
Oxid uhličitý – při vulk.činnosti, spalování, dýchání organ.i rostlin, trvale se zvyšuje jeho množství – vliv na podnebí – skleníkový efekt (odráží dlouhovlnné záření zpět k zemi)
Vodní páry – do vzduchu výparem z půdy, vod.ploch, organ., při oxidačních procesech, její kondenzací vznikají oblaka – srážky

Tekuté sl.

Vodní kapky – vznik spojováním molekul vodních par s kondenzačními jádry

Pevné sl.

Ø přirozené – ledové krystaly, kosmický prach, vulkan.a půdní prach
Ø antropogenní – vytápění bytů, automobily…

Hustota, tlak a teplota směrem od povrchu klesá.

Žádné komentáře:

Okomentovat