Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11. Vztah mezi základním a výběrovým souborem v sociologickém výzkumu

11. Vztah mezi základním a výběrovým souborem v sociologickém výzkumu

Ze základní souboru je nutné stanovit zkoumaný vzorek – je nutné vycházet v prvé řadě z velikosti základního souboru objektu výzkumu (je obvyklé, že jde o velkou skupinu lidí, běžnými prostředky zcela nebo jen těžko postižitelná, např. zaměstnanci velké firmy, její klienti nebo spotřebitelé). Veškerá zjištění získaná v daném vzorku lze vztáhnout s určitou stanovenou mírou pravděpodobnosti na celý (základní) soubor.

Statistickým postupem zajišťujícím vytvoření reprezentativního vzorku je:

1. Kvótní výběr
2. Náhodný výběr
3. Vícestupňový výběr
4. Panel

==>> výběrový soubor
Velikost zkoumaného vzorku, který má reprezentovat základní soubor, je dána statistickými pravidly. Je však nutné dbát dalších okolností, které velikost vzorku ovlivňují, jako např:

- Struktura základního souboru z hlediska výzkumného záměru
- Charakter a cíle výzkumu
- Zvolené výzkumné techniky sloužící k zachycení a měření příslušných stránek výzkumného problému

Více o výběru a metodách výběru otázka č. 13

Zich:
Základní soubor:
- vyčerpávající šetření (každý jednotlivec je popsán, např. sčítání lidu)
- výběrové šetření ( z výběrového souboru)

Výběrový soubor:
- zjištění musí platit pro celý soubor (požadavek na reprezentativnost)

- čím větší výběrový soubor, tím menší výběrová chyba

průměr x´ = číslo   (%)

 je výběrová chyba, cca 2 %

Žádné komentáře:

Okomentovat