Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. Rozpočtový deficit a verejný dlh

Štruktúra štátneho rozpočtu:
1. príjmy
2. výdavky

Typy ŠR podľa pomeru príjmov a výdavkov:
a) prebytkový
b) deficitný
c) vyrovnaný (napr. v CAN, NOR)

→ pri deficitnom štátnom rozpočte vzniká rozpočtový deficit, ktorý sa vypočíta ako rozdiel:
výdavky – príjmy = rozp. deficit

- zlaté pravidlo: štátny rozpočet by mal byť vyrovnaný

Nevyrovnanosť ŠR
- rozpočtový deficit a verejný dlh sa spájajú s verejnými príjmami a výdavkami

Rozpočtový deficit - vzniká ak sú výdavky vyššie (pozn. pre Ivku: vyšše) než príjmy → krytie sú pôžičky a úvery

Verejný dlh - je to širší pojem, pod ktorý patrí aj deficit
- poznáme: štátny, dlhy a záväzky miestnych samosprávnych orgánov, dlhy štátnych fondov, dlhy a záväzky štátnych podnikov

- budeme sa zaoberať štátnym dlhom, ktorý sa delí na:
hrubý dlh: záväzky štátu bez ohľadu pohľadávok voči ostatným subjektom
čistý dlh: záväzky mínus pohľadávky
- požičané prostriedky znamenajú príjmy ŠR
- dane sú zdrojom umorovania štátneho dlhu a splácania úrokov
- objem štátneho dlhu nemôže byť vyšší ako 60% HDP
- rozpočtové opatrenia => schodok musí byť menší ako 3% HDP

- zdrojom deficitu ŠR sú štátne cenné papiere, štátne pokladničné poukážky (krátkodobé krytie = cenné papiere, kt. doba platnosti je do 1 roka), dlhopisy
- štátne pokladničné poukážky sú veľmi výhodné, dobre sa predávajú, sú rýchlo likvidné

Žádné komentáře:

Okomentovat