Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9. Požiadavky kladené na daňový systém

Požiadavky na dane:
→ 4 základné kritériá:
1. morálne
2. kritéria ŠR
3. národo-hospodárske
4. daňovej správy

Požiadavky kladené na daňový systém:
- podstatné je to kto systém tvorí a posudzuje
- pre daňovníka je najlepší daň. systém s najmenším zaťažením
- lojálni občania neodmietajú platiť dane, ale uprednostňujú dane čo najnižšie
- na druhej strane štát preferuje dostatok a stabilitu vyberaných daní

Musgrave sformuloval požiadavky na „dobrý“ daňový systém:
1. výnos by mal byť dostatočný

2. rozdelenie daňového bremena by malo byť rovnomerné; každý občan by mal platiť spravodlivý podiel

3. v tejto súvislosti je dôležité nielen miesto uloženia dane, ale aj jej konečné miesto – mal by byť riešený problém incidencie

4. dane by mali byť vyberané tak, aby minimalizovali zásahy do ekonomických rozhodnutí na efektívnych trhoch

5. daňový systém by mal uľahčovať využívanie stabilizačnej a porastovej fiškálnej politiky

6. daňový systém by mal umožňovať lacnú a jednotnú správu a mal by byť pre daňovníka zrozumiteľný

7. administratívne a ďalšie náklady by mali byť čo najnižšie, bez toho, aby sa tým narušili ostatné ciele

Podľa Musgrava dobrý daň. systém by mal byť zostavený tak, aby uspokojili požiadavky na spravodlivé rozloženie daňového bremena, na efektívnosť využitia zdrojov, na ciele makroekonomickej politiky a nenáročnú administratívu.

Kubátová vychádza z klasickej literatúry verejných financií Josepha E. Stiglitza, ktorý sformuloval 5 požadovaných vlastností optimálneho daň. systému:
• požiadavka ekonomickej efektívnosti – daňový systém by nemal byť v rozpore s efektívnou alokáciou zdrojov. Dane by nemali spôsobovať veľké distorzie v cenách a úžitku rôznych druhov činností. Distorzie vedú k substitúcii a čím je substitučný efekt väčší, tým je váčšie tzv. nadmerné bremeno dane

• požiadavka administratívnej jednoduchosti – daň. systém by mal byť čo najjednoduchší a relatívne nenákladný z hľadiska správy

• požiadavka flexibility – daňový systém by mal byť schopný ľahko a v niektorých prípadoch automaticky sa prispôsobovať zmeneným ekonomickým podmienkam

• požiadavka politickej priehľadnosti a zodpovednosti – daň. systém musí byť priehľadný v tom zmysle, že daňovník by mal vedieť na čo a prečo platí dane. Iba tak môže politický systém vo svojom rozhodovaní odrážať preferencie jednotlivcov

• požiadavka spravodlivosti – daň. systém by mal byť spravodlivý v prístupoch k rozdielnym jednotlivcom

→ mnohé z požiadaviek kladených na daň. systém sú vo vzájomnom rozpore, a preto ich rešpektovanie musí viesť ku kompromisnému riešeniu

Žádné komentáře:

Okomentovat