Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchod 1

Obchod jako zvláštní samostatná hospodářská činnost - rozhraní rodové a otrokářské společnosti. Důsledek oddělení řemesla od zemědělství a města od vesnice.
Vznik zbožní výroby, z jednoduché zbožní výměny peněžní. Majitelem výrobku výrobce.
Cílem výměny - získat jiný výrobek (prostá výměna) - organizují kmenoví náčelníci mezi kmeny a rody)

Formování obchodu jako specifického odvětví lidské činnosti vrcholí třetí velkou společenskou dělbou práce.
Kupec - specializace na směnu zboží, důsledek:
 růstu místní a časové diferenciace mezi - koupí a prodejem,
 specializace výroby.
Směna zboží mezi:
 městem vesnicí,
 výrobce1 výrobce 2 výrobce 3
 výrobci panovníkem (vládnoucí vrstvou)

Žádné komentáře:

Okomentovat