Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchod 6

Faktory ovlivňující strukturu exportu a importu
- geografické podmínky
- rozdíly v lidském kapitálu, znalostech (know-how)
- rozdíly v dosažené úrovni techniky a technologie
- rozdíly ve vybavenosti výrobními faktory
- rozdíly ve výši vynaložené společenské práce (ekonomická efektivnost produkce)

Autonomní nástroje zahraničněobchodní politiky
- primární, resp. základní nástroje
- patří historicky k nejstarším nástrojům kontroly zahraničního obchodu
- základním trendem v posledních letech je přechod od autonomních ke smluvním nástrojům založených navíc na multilaterální bázi

Žádné komentáře:

Okomentovat