Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchod 2

Charakter obchodu
 výměnný obchod uvnitř států (nejvíce mezi městy a vesnicí)
 výměna mezi státy
Babylonská říše kolébka prvních pokrokových rysů v obchodě. Formalizované principy obchodu v obchodním zákoníku staré cca 4 tis. let.
Babyloňané znali peníze, tj. vážené kusy stříbra označené značkami, placení na splátky, úrok, kvitanci, zastupování, společné obchodování a dělení zisku.
Féničané a Kartágo - zprostředkovatelský obchod
Řekové - obchod na vlastní domácí řemeslné výrobě.
Řecká města - vyměňovala své výrobky za zemědělské produkty s osadami na pobřeží Středozemního, Egejského a Černého moře.
Obchod s otroky měl znaky obchodu, na něj se nabaloval obchod s jiným sortimentem.
Korint a Atény - střediska otrokářského trhu.
Závislost na společenském řádu ztrácí obchod ve spojení s průmyslovým kapitálem.

FORMY OBCHODU:
 Mezinárodní obchod kontrola panovníkem a dvorem
 vandrovní obchod
 obchod ve velkém ve městech s vybudovanými domy, tržnicemi, veřejnými sklady u bran měst, v přístavištích
 drobný obchod řemeslníků v ulicích měst

Žádné komentáře:

Okomentovat