Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Potravinový problém 2

Problém výživy
Jde zřejmě o nejstarší z globálních problémů. Hlad - jako krajní projev - a sociální strádání sužovaly masy lidí ve starověku, středověku, v nové i nejnovější historii.
První potravinová krize poválečného období - 1972-1974- příčinou byl pokles produkce vlivem neúrody v řadě regionů, stouply ceny zrna, vzrostla cena potravin  nejchudší živořili.
- deficit potravy je chápán jako pohroma, naprostý nedostatek jako katastrofa
- akutní hlad vede k bezprostřednímu umírání, chronický hlad (podvýživa) vede k náchylnosti k nemocem, k degeneraci, narušení imunitního systému
- při neplnohodnotné výživě může člověk zkonzumovat, kolik fyzicky dokáže, ale bude trpět problémem výživy ( př. jen rýže – neplnohodnotné)
- problém části Asie – mají rýži, ale nic jiného
- podle OSN hladoví asi 0,5mld. lidí a 1 mld. má nedostatečnou (nevyváženou) stravu
- globální problém hladu je spjatý s ekonomikou a dalšími sférami společnosti
- řešení problému vyžaduje společné úsilí

- rozhodující podíl na exportu obilí má 5 států - USA, Kanada,Francie, Argentina, Austrálie
- víc než ½ obilnin, které jsou k dispozici na světových trzích, pochází pouze ze 2 států - USA, Kanada

Žádné komentáře:

Okomentovat