Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchod 4

PŘEDMĚT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
= výměna:
• reprodukovatelné hmotné statky (komodity)
• nereprodukovatelné hmotné statky (přírodní bohatství)
• nehmotné statky (služby, informace, duševní bohatství, know-how)
+ mezinárodní transakce výrobních činitelů (kapitál, lidská práce)

Subjekty mezinárodního obchodu:
• jednotliví výrobci a dovozci
• vláda a centrální instituce
+ v širším pohledu: - jednotlivá odvětví výroby
- jednotliví výrobci a spotřebitelé

Žádné komentáře:

Okomentovat