Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchod 8

Důsledky integrace:
• propojují se omezené, samostatné národní trhy = rozsáhlejší trh, který by měl přinášet výhody všem zúčastněným stranám
• ekonomické důsledky:
zhromadňování výroby  zvyšující se produktivita práce  rozsáhlejší nabídka zboží
 tlak na pokles cen u spotřebního zboží
• politické
1) hospodářská spolupráce mezi dříve mezi sebou soupeřícími zeměmi snižuje možnost politické a vojenské konfrontace (např. Francie x Německo)
2) zvyšuje se politická a ekonomická váha EU v rámci světové ekonomiky

Žádné komentáře:

Okomentovat