Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchod 9

ÚLOHA GATT V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
GATT – Všeobecná dohoda o obchodu a clech
vznik GATT - po 2. SV snaha OSN založit organizaci zabývající se rozvojem mezinárodního obchodu a odstraňování jeho překážek
- provizorní řešení před založením - GATT - platnost od 1. 1. 1948
GATT - dokument obsahující vedle preambule 38 článků a přílohy - text byl mnohokrát měněn a doplňován
působnost GATT:
*odstranění diskriminace - zásada nediskriminace - nepodmíněná doložka nejvyšších výhod
*zásada reciprocity - fungovala v počátečních jednáních, později při vstupu nových členů vznikly problémy, porušena 1964 ve prospěch RZ
*celní problematika - od doby vzniku GATT pokles průměrné výše celního zatížení od cca 50 % k dnešním cca 5 %
*netarifní překážky - po podstatném snížení cel v prvních 20 letech GATT se staly nejvážnější překážkou MO
*obchod zemědělskými výrobky - liberalizace v rámci GATT byla málo úspěšná - sice byla odstraněna cla, ale vzrostly netarifní překážky

Žádné komentáře:

Okomentovat