Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Demografie 4

Demografický problém
= k označení zásadních změn v procesu reprodukce obyvatelstva se užívá termín demografická revoluce – je to změna v režimu demografické reprodukce od vysokých a neregulovaných hodnot porodnosti a úmrtnosti k hodnotám nízkým. Nejčastěji se uvádí, že lidská civilizace zaznamenala 3 demografické revoluce:

1. neolitická revoluce
= neolitická revoluce – přechod od náhodného sběru k zemědělství, k zemědělské výrobní ekonomice)
- zvýšila se celková populace lidstva 5-10ti násobně (na počátku 5-10 mil. obyv. na konci 50 mil. – odhad)
= pak se na dlouhá tisíciletí prosadil tzv. tradiční typ reprodukce obyv. – zákl. rysy:
Þ vysoká úmrtnost
Þ vysoká porodnost
= nedocházelo k velkým skokům v počtu obyv., spojeno s agrární ekonomikou (převažovalo zemědělství)
2. demografická revoluce
= v průběhu 18. – 19. stol
= souvisí s přechodem od agrární ekonomiky k průmyslové. Zahrnovala pokles úmrtnosti, zvýšila se zdrav. péče Þ výrazný přirozený přírůstek
= proběhla jen tam, kde došlo k průmyslové revoluci ( ne v Africe, Asii) – Evropa, Amerika, Japonsko, v ostatních regionech tradiční
3. demografická revoluce
= začala v 50. letech 20.stol, zahrnovala především rozvojové země
= charakterizováno přechodem k nižším ukazatelům mortality ( nižší úmrtnost),
= během 10-20 ti let klesla 2 – 3x., udržovala se ale vysoká porodnost
= v rozvojových zemích převažovalo zemědělství a preferovala se početná rodina Þ pracovní síla i sociální zabezpečení („starobní pojištění“)
= vedla k nejmohutnějšímu nárůstu ve vývoji obyvatelstva, v 1820 – miliarda obyvatel,
1927 – 2 mld, 1960 – 3 mld, 1975 – 4 mld, 1987 – 5 mld, 1999 – 6 mld.
To vyvolalo značné znepokojení politiků, vědců i veřej. činitelů, začíná se mluvit o demog. problému jako o globálním problému.
Pod patronací OSN – světová konference o obyvatelstvu
Mnohé země začínají provádět aktivní demografickou politiku ( Čína, Indie)
Þ Čína – 1 dítě je cílem v rodině
Indie – také aktivní demografická politika ale ne tak agresivní
Státy u kterých dochází k demografickém propadu – Rusko 146 mil. dnes 136 mil

Žádné komentáře:

Okomentovat