Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Demografie 5

DEMOGRAFICKÉ OPTIMUM
= označení režimu prosté reprodukce, kdy se demog. situace stabilizuje, ideál – 3 děti na 1 ženu
- absolutní přírůstek se snižuje – vrchol již minulostí, klesá tempo průměrného přírůstku (růst absolutních ukazatelů pokračuje, za posledních 30 let o více než 2,5 mld.)
- mění se geopolitický obraz světa, hlavně disproporce mezi severem a jihem, Indie dohání Čínu v počtu obyv. a roste podíl Afriky na celosvětovou populaci
- světová relace mezi početním růstem populace a vývojem produkce zákl. potravin se zhoršuje. Rychle se zvyšuje počet obyv., ale ne stejně rychle produkce potravin – hladomory

1992 – Konference v Rio de Janeiru – státy se dohodly, že každá země by si měla stanovit
demografické programy. Každý stát ale přistupuje jinak – muslimské státy kritizují tezi
o rovnosti pohlaví, problematika potratů

Žádné komentáře:

Okomentovat