Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Demografie 6

Demografická exploze má významný regionální aspekt. Nejlidnatějším kontinentem je Asie. Prognózy – pokud Afrika měla 800 mil obyvatel v roce 2000 Þ 2040 – necelé 2 mld. Podíl Asie se v příštích desetiletích sníží na úkor Afriky.

Rychlý růst populace – i jiné globální problémy lidstva – větší ekologická zátěž, více potravin
a přírodních zdrojů
Růst populace – zejména v rozvojových státech ( v roce 1950 na celosvětově populaci – 67%, v 2000 – 81%, podle prognóz v 2050 – 88% veškeré populace)
Problém pracovních příležitostí, potravinový problém, problém bytů, rozvojové státy nemají peníze, aby řešily tuto problematiku
Růst pracovním sil v roce 2025 – více jak 3 mld pracovních sil
(rozvojové státy v Latinské Americe, Africe a Asií vytváří 38% pracovních míst), týdně 350 tis nových pracovních sil v jižní Asii – přibývá

S růstem počtu obyvatel roste i zátěž na ŽP. „Konzumuje“ stále větší plochu půdy (v jižní Asii na 1 km² - asi 400 lidí), složitá situace i v povodí velkých řek – Nil,…

S rostoucím počtem obyvatel souvisí i jeho nízká „kvalita“. Stále nižší imunita člověka, v řadě států umírají lidé na choleru, malárii, ale i na AIDS, rakovinu.

Žádné komentáře:

Okomentovat