Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DOHODY se zaměstnanci


DOHODY se zaměstnanci


Pokud organizace nemohou zabezpečit výkon určitých prací svými zaměstnanci, uzavírají s občany:

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE nebo
DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI.

Pracovníci firem pracují při výkonu svých funkcí se svěřenými hodnotami, např. penězi, zbožím, materiálem. Proto s nimi zaměstnavatel uzavírá DOHODU O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI za tyto hodnoty, která musí mít písemnou formu a je součástí
pracovní smlouvy. Smyslem této dohody je omezit rizika organizace, pokud by došlo ke ztrátě nebo poškození svěřených hodnot.

Řada podniků v průběhu své existence mění svoji výrobní činnost a řada pracovníků tak nemůže uplatnit svou dosavadní kvalifikaci. Chce-li zaměstnavatel tyto pracovníky zaměstnat i v
nových profesích, umožní jim, aby se rekvalifikovali. Uzavírá s nimi DOHODU O REKVALIFIKACI, ve které se zavazuje, že po úspěšném absolvování rekvalifikace
pracovníka zaměstná v nové profesi.

Všechny výše uvedené dohody musí odpovídat ustanovením zákoníku práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat