Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ukázky výpovědí...

Ukázky výpovědí...

úkol č...
Vaše přítelkyně Vás požádala , abyste napsal její výpověď z pracovního poměru. Zvolte si zaměstnavatele, kterému budete výpověď posílat, číslo pracovní smlouvy a datum, kdy byla
uzavřena. Uvažujte s dvouměsíční výpovědní lhůtou, uveďte datum ukončení pracovního poměru a zvažte, zda uvedete důvod výpovědi.

Věra Denková
765 95 Uničov, Květná 98
Zrušení prac. poměru ve zkušební době

Pokud byla v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, může během ní zrušit pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to písemně. Toto oznámení má být doručeno druhé
straně 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Forma: Zaměstnavatel může použít dopisní předtisk,
zaměstnanec to oznamuje osobním dopisem s úpravou jako u žádosti
o místo či výpovědi.

Stylizace může být následující:

Rušíme /ruším/ pracovní poměr ve zkušební lhůtě podle § 58zákoníku práce. V pracovní smlouvě č. ..... ze dne ....... 199. byla Vám/mi/ stanovena zkušební lhůta na dobu ....... . Končíme s
Vámi pracovní poměr /končím pracovní poměr u Vaší firmy/ ke dni ....... 199. .

Žádné komentáře:

Okomentovat