Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Personální písemnosti


Personální písemnosti


Personální agenda začíná písemnostmi při přijímání pracovníka. Uchazeči o zaměstnání píší žádosti o místo, ke kterým přikládají svůj životopis. Firmy posílají uchazečům pozvánky k
pohovorům či konkurzům, dávají jim svůj osobní dotazník.

Pokud je uchazeč přijat, uzavírá s ním firma pracovní smlouvu popř. dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti. Stále častěji se setkáváme také s dohodami o rekvalifikaci.

Při ukončování prac. poměru se písemně vyhotovují buď dohody o ukončení pracovního
poměru nebo výpovědi.

Všechny tyto písemnosti mají úzkou návaznost na zákoník práce, který stanoví jejich formu /ústní či písemnou/ a základní náležitosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat