Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Objednávka, Formy písemné objednávky


Objednávka


Je-li kupující spokojen s nabídkou, zasílá mu objednávku.
náležitosti:

-název fy objednávajícího
-číslo a datum objednávky
-přesný popis objednávaného zboží
-množství a cena
-dodací podmínky
-platební podmínky
-bank. spojení, tel. fax...
-podpis objednávajícího /razítko není podmínkou/

Formy písemné objednávky:

-doporučený obchodní dopis
-formulář zasílaný doporučeně
-součást nabídky prodávajícího - např. inzerátu

Z hlediska stylistického neobsahuje objednávka žádné zdvořilostní
fráze.
Objednávka, neboli návrh smlouvy, musí být dle paragrafu 40
občanského zákoníku skutečně přijata. Mlčení prodávajícího v
žádném případě neznamená přijetí návrhu.

Přijetí objednávky může prodávající vyjádřit:

- okamžitým dodáním
- vrácením potvrzené kopie objednávky)
- potvrzením faxem, dálnopisem, telegramem
- doporučeným obchodním dopisem - je to zdvořilá forma, kterou
pisatel dává najevo, že si váží zájmů svého obch. partnera.

Žádné komentáře:

Okomentovat