Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Žádost o místo


Žádost o místo


Žádost o místo píše uchazeč o zaměstnání. Je to jeho první kontakt s případným budoucím zaměstnavatelem, proto záleží jak na obsahu, tak na úpravě.

Formální úprava je vizitkou pisatele. Žádost musí být naprosto bezchybná, přehledně upravená a vlastnoručně podepsaná.

Náležitosti:
- jméno, příjmení, adresa žadatele, které se umisťují:

a/ buď do levého horního rohu žádosti
b/ nebo se rovnoměrně uspořádají obdobně jako záhlaví firemního dopisu,

- adresa firmy - píše se:

a/ od levé svislice nebo
b/ vpravo jako v obchodním dopisu,

- zdroj informace o místě, o které uchazeč žádá,
- nejvyšší dosažené vzdělání, kvalifikace, předcházející praxe, popř. její délka, důvod zájmu o místo.
- závěrečná věta
- vlastnoruční podpis

Žádost o místo se posílá doporučeně a přikládá se k ní životopis. Obě písemnosti se píší na čistý dopisní list formátu A4 a musí být naprosto bezchybné.

Žádné komentáře:

Okomentovat