Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Prokura


Prokura


- může ji udělit jen podnikatel, zmocňuje prokuristu ke všem
právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku

- musí být podle OZ nejprve zapsána so OR a potom nabývá
účinnosti
- náležitosti: os. údaje podnikatele a prokuristy, způsob

podepisování:
1. obch. jméno podnikatele
2. dodatek označ. prokuru - per procura, prokurista
(pp., ppa.)
3. podpis prokuristy
platnost prokury, podpis zmocnitele

Žádné komentáře:

Okomentovat