Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Písemnosti z porad, POZVÁNKY NA PORADY


Písemnosti z porad


POZVÁNKY NA PORADY

- na větší nebo důležité porady - písemné pozvánky

Náležitosti:
- že to je pozvánka
- název fy, účel porady, datum, místo konání, hodina zahájení,
program - jednotl. body jednání, termín ukončení, důležité
poznámky pro účastníky, místo a datum vyhotovení, jméno a funkci
pracovníka, který poradu svolává, u rozmnožených pozvánek se
uvádí v.r., nemusí být podpis- originál

- forma a úprava:
na čistý list papíru - text jasný, stručný, (formulář) důležité údaje zvýraznit
na firemní dopisní předtisk - pro účastníky z
(jako obchodní dopis) jiných firem
jako osobní dopis - pro významné účastníky
jednání

Žádné komentáře:

Okomentovat