Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výpověď


Výpověď


Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Musí být podána písemně a doručena druhé straně, jinak je neplatná.

Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů, které jsou uvedeny v zákoníku práce, a tyto důvody musí v písemné výpovědi uvést. Pracovník nemusí důvody své výpovědi uvést.

Formální úprava této výpovědi může být stejná jako u žádosti o místo.

viz ukázka

př. textu: /Podle § 51 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního
poměru, který jsem s Vámi uzavřela pracovní smlouvou č. 255 z
1.1.1985, protože musím dlouhodobě pečovat o svou nemocnou
sestru. Výpovědní doba je podle § 45, odst. 1 tři měsíce, můj
pracovní poměr u Vás tedy končí ............ ./

Žádné komentáře:

Okomentovat