Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zrušení pracovního poměru - ukázka

Zrušení pracovního poměru - ukázka

Oznamte svému zaměstnavateli zrušení pracovního poměru ve zkušební době formou individuálního dopisu. Potřebné údaje zvolte podle vlastního uvážení.

Z důvodu, které přesně vymezuje zákoník práce může dojít také k okamžitému zrušení pracovního poměru a to ze strany zaměstnavatele i zaměstnance.
Úprava může být obdobná jako u zrušení pracovního poměru ve
zkušební lhůtě.

Zaměstnanci lze doporučit např. tuto stylizaci:

Ruším okamžitě pracovní poměr podle § 54 odst. 1. Podle pracovní smlouvy č. .... ze dne ....... 199. jsem u Vás pracoval/aL jako ........................................................Můj zdravotní stav se v poslední době natolik zhoršil, že nemohu tuto práci vykonávat ber ohrožení svého zdraví. Dne ...... 199.
jsem Vám doručil/a/ lékařský posudek, podle kterého jste mne měli převést do 15 dnů na jinou práci, což jste do dnešního dne neučinili. Proto okamžitě ruším pracovní poměr ke dni ........
199.

Žádné komentáře:

Okomentovat