Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Písemnosti související s plněním kupních smluv


Písemnosti související s plněním kupních smluv


DODATEČNÉ DISPOZICE ke kupní smlouvě

Ačkoli je KS někdy velmi podrobná, často se stává, že v době jejího uzavírání nelze všechny podmínky předem stanovit - např. velikost dílčích dodávek, upřesnění místa dodání, vyjasnění
způsobu dopravy atd.

Odvolávka je písemnost, v níž kupující ve stanoveném termínu sděluje prodávajícímu konkrétní množství zboží, které chce dodat v daném období. Někdy oznamuje i způsob balení, konečnou úpravu
zboží apod.( zpřesnění množství a dobu dodávky)

Přepravní dispozice obsahuje písemné sdělení kupujícího, které upřesňuje adresu skladu, kam má být zboží dodáno, způsob dopravy a u přepravy po železnici také železniční stanici a způsob dodání / kusová nebo vozová zásilka/obilí

Často se tyto údaje píší společně v odvolávce a přepravní dispozici a to formou: (Odvolávka a přepravní dispozice)

- doporučeného obchodního dopisu
- na formuláři /také doporučeně/
- faxem nebo dálnopisem

Ze stylistického hlediska neobsahují tyto písemnosti žádné zdvořilostní fráze. Jedná se o sdělení faktických údajů, které musí být přesné, neboť na nich závisí správné odeslání zásilky.

Žádné komentáře:

Okomentovat