Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Potvrzenka


Potvrzenka


- = kvitance potvrzuje splnění závazku dlužníka
- splácí-li se po částek, dává věřitel potvrzenku na každou
splátku
- náležitosti: jasné vyjádření o tom, že byla přijata určitá suma
peněz (číslicí i slovy) nebo věc, os. údaje dlužníka, os. údaje
věřitele a jeho vlastnoruční podpis, účel a datum platby, místo a
datum vyhotovení

úkol č. 22
na dopisní půllist (formát A5) vypracujte čistopis dlužního úpisu
a potvrzenku na první splátku dlužné částky. Osoby, výši dlužné
částky i způsob a dobu splacení zvolte podle vlastního uvážení.

Žádné komentáře:

Okomentovat