Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Plná moc


Plná moc = zmocnění


- občané zmocňují právnické a fyzické osoby
- v těchto úkonech: převzetí mzdy, zastupování advokátem při
soudních sporech, zastupování při notářských jednáních, na valné
hromadě akcionářů
- forma: nastylizovaná jako dopis, připravená jako formulář
- náležitosti: os. údaje zmocnitele a zmocněnce, účel a rozsah
zmocnění, datum zmocnění, vlastnoruční podpis zmocnitele (příp.
úředně ověřený)

úkol č. 23
a) vystavte plnou moc pro jednoho z Vašich rodičů, který za Vás
má převzít dobírku mzdy za minulý měsíc, protože jste na školení
v Praze. Plnou moc vystavte na zítra.
b) napište čistopis firemní plné moci z př. 34

Žádné komentáře:

Okomentovat