Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

FAKTURA


FAKTURA


Ihned po odeslání zásilky vystavuje dodavatel fakturu na jednotném tiskopisu. Posílá se vždy poštou.

Na faktuře se vyplňují tyto náležitosti:

- údaje nutné pro zaplacení faktury a zúčtování DPH :

- název firem, jejich IČA a DIČA, peněžní ústav a číslo účtu prodávajícího, číslo faktury, den jejího vystavení, konstantní symbol označující účel platby, splatnost faktury a formy její
úhrady, cena za jednotku,cena bez DPH, sazba, DPH celkem zaokrouhlená na desetihaléře nahoru ,celková fakturovaná částka, způsob platby

- údaje o zásilce
příjemce zásilky, způsob dopravy, místo určení, popis zásilky,
množství

Úhrada faktury

Povinností odběratele je dodávku zboží převzít a uhradit fakturovanou částku ve stanoveném termínu. Způsob úhrady je předem dohodnut v KS. Nejčastěji jde o bezhotovostní platbu formou příkazu k úhradě, v případě malých částek je možno platit poštovní poukázkou.

Příkaz k úhradě je tiskopis, který vydávají peněžní ústavy. Musí být vyplněn přesně, opatřen razítkem a podpisy podle podpisového vzoru, který je uložen v peněžním ústavu.

- úhrada 1 faktury
- hromadný příkaz k úhradě

Žádné komentáře:

Okomentovat