Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

P R A C O V N Í S M L O U V AP R A C O V N Í S M L O U V A


Pokud se firma rozhodne žadatele o místo příjmout do pracovního poměru, uzavře s ním pracovní smlouvu. Její náležitosti upravuje zákoník práce.

Pracovní smlouva musí mít písemnou podobu a její základní náležitosti jsou následující:

- identifikační údaje zaměstnavatele i zaměstnance,
- druh práce, na kterou je pracovník přijímán,
- místo výkonu práce,
- den nástupu do práce.

Kromě toho se mohou v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají obě strany zájem. Pracovní smlouva má většinou formu předtisku /formuláře/,
kam se doplňují jen proměnlivé údaje. Pracovní smlouvu si řada firem vyhotovuje sama, aby
odpovídala jejím specifickým podmínkám. Obsah však musí respektovat ustanovení zákoníku práce, jinak je neplatná.

Pracovní smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních
- jedno pro zaměstnavatele a druhé pro zaměstnance.

Žádné komentáře:

Okomentovat