Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Životopis - ukázka


Životopis


Životopis je vhodné napsat heslovitou formou, která je přehlednější než forma vyprávěcí.

Náležitosti:

- jméno a příjmení,
- datum narození,
- přesná adresa včetně PSČ,
- rodinný stav,
- nejvyšší dosažené vzdělání, datum jeho ukončení /popř. průběh dosahování jednotlivých stupňů vzdělání/,
- délka dosavadní praxe a průběh zaměstnání, která pisatel dosud vykonával,
- další znalosti a dovednosti,
- zdravotní stav,
- reference podají /nemusí být/
- místo a datum vyhotovení,
- vlastnoruční podpis

Žádné komentáře:

Okomentovat