Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PRACOVNÍ POSUDEK, ukázka

PRACOVNÍ POSUDEK

Je podle zákoníku práce vymezen jako jakákoliv písemnost týkající se hodnocení práce pracovníka, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu
práce. S pracovním posudkem musí být zaměstnanec seznámen.

Stylizace je individuální pro každého zaměstnance.

Úprava - připravit si lze záhlaví, kam by se mělo uvést jméno a příjmení zaměstnance, datum narození a bydliště.

viz ukázka

Úkol č...

Firma Opavia, a. s. Opava požádala Vaší formu o zaslání pracovního posudku na pana XY, který se zde uchází o místo. Pan XY kk Vaší firmě nastoupil před 5 lety, pracoval jako účetní. Ve
své práci byl ...................................................
Od firmy odchází, protože má velmi špatné dopravní spojení z místa svého bydliště.

Žádné komentáře:

Okomentovat