Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

PÍSEMNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, PŘÍKAZ (ROZHODNUTÍ), SMĚRNICE


PÍSEMNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ


PŘÍKAZ (ROZHODNUTÍ)

- reakce na situaci, kt. se musí naléhavě řešit

- stylizace: píše se v 1. osobě, jednot. čísla, je stručná a
jasná, používá se výrazů: přikazuji, nařizuji, ukládám, ...
V úvodu se stručně uvede důvod, proč se příkaz vydává, pak se
vyjmenují úkoly a jména pracovníků, kt. jsou za ně zodpovědní
a termíny plnění.

- náležitosti: název fy, číslo příkazu, komu je určen, čeho se
týká, stručné zdůvodnění, jasný a jednoznačný popis příkazu
(rozhodnutí), termíny plnění a odpovědní pracovníci, termín kdy
vstupuje příkaz v platnost, kdo je pověřen kontrolou plnění,
místo a datum vyhotovení, jmého ředitele, který příkaz vydává s
v.r.

SMĚRNICE

- jednotný postup při důležitých organizačních opatřeních
- stylizace: stejně jako příkaz, nepoužívá se 1.os, j.č.
- formální úprava jako u příkazu

Žádné komentáře:

Okomentovat